After Work

Uppdaterades: 20 januari 2021

På Bierkeller

Vi träffas på "Bierkeller"
på Stora Gatan 45, tel 021-800 200, första torsdagen i månaden
"HAPPY HOUR" mellan 17.00-18.00
4 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni

Publicerades: 09 juni 2017 Uppdaterades: 20 januari 2021