Styrelsen 2019

Uppdaterades: 05 februari 2020

Styrelsen 2019

Ordförande       Annelie Lind        annelielind866@gmail.com            070-982 52 12

V.ordförande    Ulla Bagge           ullabagge@telia.com                     070-890 05 30

Sekreterare      Karin Wennsten   karin-ragnar@telia.com                 070-375 39 61

Kassör              Lars Ekegren       lars.ekegren@telia.com                 070-675 04 13

Ledamot           Ann Pettersson    annochronny@gmail.com              070-603 49 18

Ledamot           Kristina Hellman   kristina.hellman@hotmail.com      070-584 58 37

Publicerades: 17 mars 2019 Uppdaterades: 05 februari 2020