Medlemsmöten februari 2020 - Februari 2021

Uppdaterades: 05 februari 2020

MEDLEMSMÖTEN februari 2020 - februari 2021. Alla möten hålls på onsdagar kl.13.30 på SVEASALONGEN om ej annat anges.

Onsdagen den 19 februari 2020

ÅRSMÖTE. SPF- kören underhåller.

 

Onsdagen den 18 mars 2020

Hannah Johansson berättar och visar bilder från sin resa i Sydamerika, Nya Zeeland, Bali och Australien.

 

Onsdagen den 15 april 2020

Vårsupé med Vin/Öl på Hembygdsgården kl.16.00! OBS! Tid och lokal. Winnie Preuss underhåller. Anmälan till Lennart Lindeskär tel. 070-643 61 51 eller Hans-Göran Hansson tel. 070-586 36 76 senast måndagen den 6 april 2020.

 

Onsdagen den 13 maj 2020

Personal från Fagersta Kommuns Socialförvaltning informerar. Förbered frågor om äldrevården i Fagersta.

 

Onsdagen den 16 september 2020

Musikunderhållning med Marja och Ingemar.

 

Onsdagen den 21 oktober 2020

Musikunderhållning med Kalles gäng.

 

Onsdagen den 18 november 2020

Regionråd Helena Hagberg informerar om sjukvården i Västmanland. Förbered frågor om sjukvården.

 

Onsdagen den 16 december 2020

Säsongsavslutning med SPF-kören. Extra förtäring: En "Julig" Landgång. Information från Kommunala Pensionärsrådet. Anmälan till Annelie Lind tel. 070-982 52 12 eller Ann Pettersson tel. 070-603 49 18 senast måndagen den 7 december.

 

Onsdagen den 20 januari 2021

Den sjungande ICA-handlaren Mikael Wretholm uppträder tillsammans med Stefan Appelkvist.

 

Onsdagen den 17 februari 2021

ÅRSMÖTE. SPF-kören underhåller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 14 mars 2019 Uppdaterades: 05 februari 2020