Inställda medlemsmöten

  • 10 januari 2021

Inställda medlemsmöten januari och februari

På grund av Corona-pandemin och rådande restriktioner ställer SPF Liljan in medlemsmötet den 20 januari med Mikael Wretholm. Vi ställer även in årsmötet den 17 februari.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas innan februari månads utgång. Förbundet rekommenderar dock att skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan genomföras utomhus eller då smittskyddsläget så tillåter.

Ta väl hand om er!

Ulla Bagge

Publicerades: 10 januari 2021 Uppdaterades: 10 januari 2021