Hamregökarna

Hamregökarna övar

  • Körledarna värmer upp
  • Alla värmer upp
  • Första träningen sittande
  • Lättare att sjunga när man står upp
  • Körledarna värmer upp
  • Alla värmer upp
  • Första träningen sittande
  • Lättare att sjunga när man står upp

Hamregökarna väljer och tränar på repertoaren inför våravslutningen på Björnön.
Kören träffas på måndagar 15.00 varannan vecka. Vi sjunger gammalt och nytt och försöker utveckla kören genom t ex stämsång och kanon. Enligt tradition sjunger vi vid årsmötet, våravslutningen och årets avslutning med lucia och julbord. Vi har roligt när vi träffas och önskar att fler vill komma med i kören säger inte minst ledarna Nils och Anders.

Anmälan och frågor: Nils Hallonsten nils.hallonsten@live.se och Anders Ek anders.ek2016@outlook.com