Bowling

  • Uppladdning
  • Spelet är igång
  • Blir det strike tro?
  • Nya tag, nya poäng
  • Uppladdning
  • Spelet är igång
  • Blir det strike tro?
  • Nya tag, nya poäng

En aktivitet som ger lagom motion är bowling. Vi bowlar på Bellevue varannan vecka (jämna veckor). Samlingen är klockan 15.00 och var och en betalar sin bana (pensionärsrabatt). Alla medlemmar är välkomna att ansluta det finns plats för fler. 

Anmälan och frågor: Lars Erikols lars.erikols@gmail.com