2021-06-03 Sommaravslutning

Sommaravslutning i bästa tänkbara väder

 • Samling för den guidade turen
 • Bengt Wallén beskriver olika händelser
 • Vi blickar mot den stora gravhögen
 • Intressant information
 • Den pampiga stenen med lite udda runtext
 • Och som traditionen bjuder en burk tea som tack.
 • Samling för den guidade turen
 • Bengt Wallén beskriver olika händelser
 • Vi blickar mot den stora gravhögen
 • Intressant information
 • Den pampiga stenen med lite udda runtext
 • Och som traditionen bjuder en burk tea som tack.

Sol och vackert väder välkomnade 45 medlemmar i SPF Seniorerna Hamre, som den 3 juni tagit sig med bil eller cykel till Anundshög. Vi startade med en rundvandring med Bengt Wallén från Badelunda Hembygdsförening guidade oss. Från början gick vattnet ända upp till området och vid Badelundaåsen uppstod handelsvägar och hamnplatser som skeppade ut och in varor till och från hela Europa. Området blev en viktig samlingsplats, en begravningsplats och en plats där man höll ting ända in på 1400-talet. Man har sett rester av vad man menar är en tingsstuga, där man skrev protokoll över fattade beslut. Det finns fem skeppssättningar som hittades kullfallna på platsen. Fyra har rests upp så dessa visar formerna. Detta skedde 1932 tack vare Rickard Dybeck (samme man som skrev vår nationalsång). Skeppssättningarna är en symbol för färden mot dödsriket. Anundshög har flest skeppssättningar i landet. Gravfältet med Anundshög är den största i landet. Man vet inte vem som är begravd i högen – högen kanske endast utgör en symbol för makt. På gravfältet finns många resta stenar sk runstensgata.

När jag hör ordet runstensgatan blir jag påmind om vårt (Olofs och mitt) första boende. Vi bodde på Rungatan och för att komma dit åkte man in på Runstensgatan. Efter14 år flyttade vi till Vikingagatan. Ett barnbarn frågade vid ett tillfälle – är ni från vikingatiden? Så kan det vara med små barns tidsuppfattning.

Anundshög har även i nutid varit en samlingsplats för skilda arrangemang t ex 37 midsommarfester, Anundsloppet på cykel. 1982 bildades Badelunda Hembygdsförening.

 

Efter rundvandringen vidtog kaffe och smörgås från caféet i sol eller skugga vid skilda bord. Tack till Bengt Wallén och caféet för en lärorik och trevlig förmiddag.  

 

Text: Gunnel Lundin

Foto: Olof Lundin