Temadag våren 2021

 • Föreläsning om organdonation
 • Syns att norden är positivt inställda till donation
 • Finns länder som inte Sverige byter organ med på grund av organhandel
 • Anmäl er!
 • Föreläsning om testamente m.m.
 • Paolo instruerar föreläsare
 • Johan Ahlström på plats och får alltså en teaburk
 • Föreläsning om organdonation
 • Syns att norden är positivt inställda till donation
 • Finns länder som inte Sverige byter organ med på grund av organhandel
 • Anmäl er!
 • Föreläsning om testamente m.m.
 • Paolo instruerar föreläsare
 • Johan Ahlström på plats och får alltså en teaburk

Äntligen – tredje gången gillt – kunde vi genomföra vår, sedan länge, planerade temadag ” Att förbereda sig...” i digital form. 29 april bänkade sig 21 medlemmar framför sina datorer, plattor eller mobiltelefoner – ja ett par av oss var i studion på Vuxenskolan, varifrån sändningen skedde.
Dagen inleddes med att vår ordförande Ulla hälsade välkommen till alla deltagare och föreläsare.
Anna Lundell och Johan Nyström, donationsansvariga sjuksköterskor i Region Västmanland föreläste under rubriken ””Donation av organ och vävnader – en gåva att förvalta. Utan donation räddas inga liv,” Detta är en framgångsrik behandlingsmetod som räddar liv – behovet av donationer är stort.8 av 10 i Sverige är positiva till donation, men endast hälften har gjort sin vilja känd. Det är viktigt att göra sin vilja känd – genom att informera skriftligt eller muntligt till närstående, vän etc. Det finns ingen åldersgräns. Du behöver inte ta ställning till din hälsosituation när du anmäler dig som donator. Vill du bli donator registrerar du dig hos socialstyrelsen.se/donationsregistret . Tack Johan och Anna för en intressant föreläsning som får oss alla att tänka till.

Nu blev det en lägre paus för lunch, fika och sånt.

När vi åter satt vid våra skärmar tog Thomas Sandberg från Familjens jurist till orda under rubriken ” Testamente, Arv, Bodelning och Framtidsfullmakt”. Thomas redde ut begreppen kring arvsrätten med bl a arvsordning – makar ärver varandra (sambo endast med testamente), sedan barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn dock inte kusiner. Därefter gäller Allmänna Arvsfonden. Särkullsbarn kan alltid kräva sin laglott.
Att upprätta ett testamente kan underlätta för anhöriga om det där framgår att t ex viss egendom är enskild egendom, Testamente ska förvaras i original, vara undertecknat av personen själv (vid sina sinnens fulla bruk) och bevittnat av två ojäviga vittnen.
Framtidsfullmakt kan man själv upprätta. Den visar hur mina åtaganden ska genomföras då jag inte själv kan uträtta/fatta beslut i olika frågor. Fullmakten förvaras tillgängligt. Tack Thomas för en intressant föreläsning om hur vi och våra anhöriga/vänner kan göra för att vara beredda när stödet behövs.

Efter kort fikapaus startade Johan Ahlström, riskingenjör vid Västerås stad sin föreläsning om ”Sårbarheter i samhället”. Johan exemplifierade med skogsbränderna i länet och Coronan. Är man rätt förberedd kan man även hjälpa andra. Läs gärna broschyren från Västerås stad ”Är du beredd”.
Det är mycket som måste fungera i en kris – bl a vattentillgång, drivmedel, el, fjärrkyla, sjukvård, skolor, hemtjänst, polis, matbutiker, väghållning, transporter på land, i luft och vatten. Johan beskrev – Riskbilder – brand, farligt gods, oljeolyckor, värmeböljor, skyfall, snöoväder mm. Kriminalitet, terrorhot och smittspridning kan orsaka social oro. Utmaningar kommer inom vård och omsorg. Man ska kunna klara sig själv under 1 vecka och som förberedelse för detta ha lagrat extra mat, vatten, dunkar, papperslista med tel.nr , ladda ner sos-appen 112, mobilladdare i bilen, fylld tank, värmeljus, ficklampor, gärna pannlampa, varma kläder och annat som kan vara bra att ha i en krissituation. Tack Johan för en intressant och informativ föreläsning.

Dessutom ett stort tack till Paolo på Vuxenskolan för din fantastiska support!

Text: Gunnel Lundin
Foto: Ulla Elfvendahl, Gunnel Lundin