2021-02-02 Bokcirkel

SPF Seniorerna Hamre har genomfört sin första digitala bokcirkel

  • På bilden ses uppe i vänstra hörnet Margareta Hansson, Margareta Eriksson nedanför dem Nina Cruse och Maud Larsson, längst till höger sitter Ann-Marie Mellgren

Föreningen skrev historia idag den 2 februari 2021 då den första digitala bokcirkeln ägde rum.

Margareta Hansson har med hjälp av sin man Arne Hansson instruerat bokcirkelns medlemmar i hur man loggar in på Teams mötesplats. Margareta stod som ansvarig inbjudare och Margareta Eriksson var den som svarade för bokpresentationen. Övriga som deltog var Ann-Marie Mellgren, Nina Cruse och Maud Larsson.
Alla hade före mötet läst boken "Vi for upp med mor". som alltså presenterades och sedan diskuterades. Sammanfattningsvis kan konstateras att man kan rekommendera boken till andra lässugna medlemmar.
Mötet fungerade bra även om man ibland pratade i munnen på varann men så kan det gå till när man träffas fysiskt också.
Föreningen är stolt över både ledare och deltagare som helt på egen hand lyckats komma igång med denna aktivitet och önskar alla lycka till med det fortsatta digitala cirkelarbetet.

Text: Ulla Elfvendahl
Foto: Arne Hansson