Caroline Langenheim

Månadsmöte med sång och musik

  • Gunnel Lundin hälsar välkommen
  • Caroline sjunger och spelar
  • Mötesgruppen tar en paus
  • Dags för fika
  • Gunnel Lundin hälsar välkommen
  • Caroline sjunger och spelar
  • Mötesgruppen tar en paus
  • Dags för fika

12 mars fick 37 medlemmar i SPF Seniorerna Hamre uppleva en eftermiddag med Caroline Langenheim. Hon tog oss med sång och gitarrspel genom några av 1900-talets textförfattare till kända visor. Allt skedde i frågeform. Där fanns bl a texter av såväl Dan Andersson och Ferlin som kanske mindre kända Martin Kock och Harriet Löwenhjelm. Caroline gjorde vår eftermiddag mycket trevlig med sitt duktiga och sympatiska framförande. Kaffe och lottdragning följde. Tävlingen Hjärnkoll ställdes dock in.

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin