Årsmötet

Årets årsmöte - det 30:e avklarat

 • Ulla hälsar välkommen
 • Parentationen inleds med ljuständning
 • Dags för val av ordförande och sekreterare
 • Hans Wallin och Monica Larsen håller i mötet
 • Hamregökarna sjunger
 • Gunnar Stendahl spelar
 • medlemmar och gäster
 • Bertil går igenom budgetarbetet
 • Ulla hälsar välkommen
 • Parentationen inleds med ljuständning
 • Dags för val av ordförande och sekreterare
 • Hans Wallin och Monica Larsen håller i mötet
 • Hamregökarna sjunger
 • Gunnar Stendahl spelar
 • medlemmar och gäster
 • Bertil går igenom budgetarbetet

Den 13 februari var det dags att godkänna verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ny budget mm vid årsmöte i SPF Seniorerna Hamre. 84 personer inkl. gäster från distriktet och de andra SPF- föreningarna i Västerås hade hörsammat kallelsen. Mötet inleddes med en parentation för att hedra minnet av de som avlidit under 2019. Gunnar Stendahl spelade ett solonummer på gitarr, Hamregökarna sjöng "Dagen är nära" av Händel.
Ulla Elfvendahl omvaldes till ordförande. Även styrelseledamöter, revisorer och valberedning omvaldes. Erik Lindh avtackades efter att ha lämnat sitt uppdrag i mötesgruppen, mötesordförande Hans Wallin och mötessekreterare Monica Larsen samt föreningens revisorer tackades för sitt arbete, samtliga med blombukett. Sen blev det kaffe och prinsesstårta som traditionen bjuder. Gunnel Lundin presenterade kommande resor till Montenegro, (arr. Aros) Georgien och Armenien, (distriktet) musikal om Edith Piaff (arr Aros) och andra arrangemang under våren och hösten.
Mötet avslutades med att ordförande tackade för förnyat förtroende och samtidigt påminde oss om att vi har ett gott rykte och bryr oss om varann samt möjligheten att bjuda in någon att följa med. Vi ska se till att det ryktet lever vidare och att vi är välkomnande mot varandra när vi möts i skilda sammanhang. Ingen ska behöva känna sig utanför– gäller kanske särskilt nya medlemmar!

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin