Besök på Länsmuséet

Spännande ABB - historia

  • Lena Engström Englin berättar om "aseater"
  • Alla lyssnade intresserat
  • Lisbeth tackar Lena för en givande berättelse
  • Lena Engström Englin berättar om "aseater"
  • Alla lyssnade intresserat
  • Lisbeth tackar Lena för en givande berättelse

6 feb besökte 26 medlemmar i föreningen, Västmanlands Länsmuseum för en visning av utställningen om ASEA och Mimer. I bekväma biostolar förde guiden Lena oss genom bildspelet Roligt och oroligt – livet som aseat, vars bilder var hämtade från ASEAs stora bildarkiv.
Bilder och berättandet visade hur ASEA byggde upp sin verksamhet i Västerås. Här fanns port- Anders, som hade full koll på alla som kom in genom Mimerporten för att arbeta. Den s k ASEA-strömmen tog sig också ut via Mimerporten. Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget fanns sedan tidigare med Jonas Wennströms dynamomaskin som bas. Sigfrid Edström byggde upp ASEA, Västerås blev en stad som växte och utvecklades p g a ASEA och Metallverken.
Här byggdes förutom industri även bostäder, fixades kolonilotter och sättpotatis, öppnades affärer åt de anställda. Man fick lära sig hur man föder upp kaniner och tillreder dem. Det anordnades husmors-sparsamhets- och sykurser.
Man erbjöd semester- och rekreationsanläggningar på Björnön och Kärrgruvan. Barnen åkte på koloni till bl a Bokenäs. ASEA startade industriskolor för pojkar mellan 14 – 17 år. Skolorna innehöll både praktik och teori. Pojkarna bodde på pojkhem. Många av dessa "välfärdsprojekt" kom till på initiativ av Sigfrid Edströms amerikanska hustru, Ruth.
I slutet av 40- 50- och 60-talet rekryterades arbetskraft från framför allt Italien, Jugoslavien och Finland, vilket satte sin prägel på stadens gatubild. ASEA startade sin egen tidning "Vi aseater" som fanns ända fram till 1988. Kerstin Hesselgren, landets första kvinnliga yrkesinspektör, såg till att införa obligatorisk olycksfallsförsäkring.
Genom åren startades föreningar för idrott, konst och kultur, bridge och många andra intressen. Visningen slutade med funderingen – Huruvida en aseat går genom livet utan att träffa andra än aseater. Det fanns även bilder, texter och utdrag ur VLT som visade hur arbetarna levde, om ransoneringstider, demonstrationer och annat. Eftermiddagen avslutades med fika i cafeterian.

Text: Gunnel Lundin
Foto: Ulla Elfvendahl