2020-11-12 Månadsmöte nov

Ett annorlunda månadsmöte

 • Kaffe och avstånd
 • Här syns att vi håller avstånd
 • Lisbeth och Bertil Neidenmark berättar om sjöräddningen
 • Ulla tycker det är tråkigt att behöva stänga ner allt
 • Gunnel J och Ulla E tar reda på vad Jan Smedjegård informerat allmänheten om
 • En är kaffesugen och den andra söker fakta
 • Kaffe och avstånd
 • Här syns att vi håller avstånd
 • Lisbeth och Bertil Neidenmark berättar om sjöräddningen
 • Ulla tycker det är tråkigt att behöva stänga ner allt
 • Gunnel J och Ulla E tar reda på vad Jan Smedjegård informerat allmänheten om
 • En är kaffesugen och den andra söker fakta

Idag, 12 november, genomförde vi ett månadsmöte, som skulle ha innehållit en föreläsning om Sjöräddningen. Föreläsaren tvingades lämna återbud pga smittorisk. 19 medlemmar lyssnade istället på Lisbeth och Bertil Neidenmark, som delade med sig av några episoder där de fått fantastisk hjälp av Sjöräddningen.
Sjöräddningen är en ideell verksamhet, som är beredda att hjälpa folk i sjönöd alla årets dagar.
Denna gång hade mötesgruppen dukat med namnskyltar för att ännu tydligare markera var man skulle sitta - med avstånd - efter att man spritat händerna vid ingången. Kaffe och god kaka fanns uppdukat. Ordförande Ulla informerade att Folkhälsomyndigheten inrättar ytterligare restriktioner för Västmanland. Detta betyder att all planerad inomhusverksamhet stänger ner. Nu återstår promenader på måndagar 13.30 och stavgång på Björnön tisdagar 10.00 (nytt). Dessutom kan det inbjudas till tipspromenad och grillning - se vidare månadsbrev och hemsida. Ulla berättade även att VLT besökt ett uppföljningsmöte med några från gruppen som ringt runt till alla medlemmar över 80 år samt några uppringda. Reportage kommer i VLT. Ulla avslutade med Håll avstånd - Var inte rädda!

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin