2020-09-24 Vaxholmsresa

 • I väntan på bussen
 • På väg
 • Välkommen till fikat
 • Villa Akleja
 • Claes Moser och hans fru Sanna Evers
 • Claes föreläser för en intresserad skara
 • En inskription på den pampiga öppna spisen
 • I väntan på bussen
 • På väg
 • Välkommen till fikat
 • Villa Akleja
 • Claes Moser och hans fru Sanna Evers
 • Claes föreläser för en intresserad skara
 • En inskription på den pampiga öppna spisen

Den 24 september gav sig 22 medlemmar från SPF Seniorerna Hamre av i vackert väder. Vi åkte i en buss för 49 personer, för att kunna sprida ut oss i bussen. Färden gick till Villa Akleja där Claes Moser, konstexperten från Antikrundan, hans fru Sanna Evers och hunden Love tog emot oss med förmiddagskaffe i sin trädgård.

Därefter vidtog Claes Mosers mycket intressanta och underhållande föreläsning om konstnären
J.A.G. (Johan Axel Gustaf) Acke (1859 - 1924), som många av oss inte kände till sedan tidigare. Acke med konstnärligt påbrå skrevs in redan som trettonåring, den yngsta nånsin, på Konstakademien i Stockholm. Bland målarkamraterna fanns många nu kända namn, såsom Richard Bergh, Nils Kreuger, Eugéne Jansson, Carl Larsson, Zorn, Liljefors och Erland Josephson. De flesta bröt med Akademien och gav sig av till Frankrike där friheten var större. Man målade utomhus och kunde använda dagsljusets inverkan på motivet. Så småningom sökte sig Acke till Paris och lärde sig där bl a etsningens grunder. Svenskt måleri ansågs ganska unikt då konstnärerna här kunde måla i gryning och skymning.
Fria konstnärskolonier uppstod på många platser i Norden bl a Skagen i Danmark och Önningeby på Åland. Acke gav sig av till Åland och mötte där sin blivande fru, konstnären Eva (kallad Eja) Topelius (dotter till Zacharias Topelius). 1901 köpte de hus i Vaxholm som fick namnet
Villa Akleja = Acke+Eja. Där samlades konstnärsvänner, målade och festade. Till kretsen hörde även Karlfeldt, Fröding och Heidenstam. Claes och Sanna köpte och flyttade in i huset 2015 tillsammans med sin Ackesamling. Detta och mycket mer berättade Claes innan det var dags för lunch i trädgården. Därefter tog Sanna Evers oss på en liten rundvandring bland konstverken innan det var dags att åter ställa kosan mot Västerås.

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin