2020-09-10 Månadsmöte

Test av inomhusaktivitet med avstånd

  • Ulla hälsar välkommen och informerar
  • Lisbeth informerar om utbildningar
  • Gunnel informerar om kommande aktiviteter
  • Alla sitter med avstånd
  • Det går att prata även om det är brett mellanrum
  • Ulla hälsar välkommen och informerar
  • Lisbeth informerar om utbildningar
  • Gunnel informerar om kommande aktiviteter
  • Alla sitter med avstånd
  • Det går att prata även om det är brett mellanrum

Nu har vi i SPF Seniorerna Hamre prövat vår modell för genomförande av månadsmöte med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebar kö med avstånd i entrén, ytterkläder medtages, handsprit innan ingång i lokalen, sitta på anvisad plats för information och kaffe samt utgång genom annan dörr. Tanken är att erbjuda två tillfällen efter varandra utan att grupperna möts. Den planerade föreläsningen blev inställd pga sjukdom. 29 personer hade mött upp (max 30 st) så endast ett tillfälle genomfördes. Det fungerade bra.

Ordförande Ulla hälsade välkommen. Hon informerade om en undersökning kopplat till covid 19 som Region Västmanland genomför om hur isoleringen påverkat individen – känner man nedstämdhet, glädje, intresse för livet på samma sätt som tidigare. Länsstyrelsen har sänt ut en enkät gällande ev svårigheter kring betaltjänster t ex betala räkningar och ta ut kontanter.

Lisbeth informerade om utbildningar via datorn. 

Gunnel informerade om några kommande aktiviteter t ex resan till Vaxholm, som blev fulltecknad.
After Work startar igen – nu på nyöppnade restaurangen Solsidan vid Öster Mälarstrand. Första tillfället är onsdag 14 okt 18.00. Mer information kommer i månadsbladet.

Lars Sahlström berättade om att Mattcurlingen kommit igång och att man gärna ser fler deltagare. Det är roligt att spela!

Nu var det dags för kaffe med dopp – godbit i förpackning. Efter kaffet gick de flesta ut på parkeringen där Ulla gjort en quiz som genomfördes via telefonen. Därefter tack och hemgång.

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin