2020-08-27 Djäkneberget

Guidad tur på Djäkneberget

  • Lennart Klaar redo för att berätta
  • Alla lyssnar intresserat
  • Pirkko Thorolf Lisbeth och Bertil är väldigt intresserade
  • Entusiastisk guide
  • Och som tack den traditionella theburken
  • Lennart Klaar redo för att berätta
  • Alla lyssnar intresserat
  • Pirkko Thorolf Lisbeth och Bertil är väldigt intresserade
  • Entusiastisk guide
  • Och som tack den traditionella theburken

27 augusti gick 26 av våra medlemmar en guidad tur - med avstånd - på Djäkneberget. Det var vi och ytterligare några som anslutit till en intressant och trevlig guidning bland många minnesstenar. Lennart Klaar, från Vänliga Västerås på Facebook, berättade om den charmige och begåvade militären Sam Lidman (1824 -1897), som genom en olycka fick amputera sitt ena ben. Eftersom han inte kunde fortsätta sin militära bana så sökte och kom Sam till Västerås 1860 som lärare i främmande språk och gymnastik på Läroverket. Han startade även en musikkår.

Djäkneberget, tidigare ödemark och övningsplats för Skarpskyttekåren, började omdanas till ett parkområde med utgångspunkt från Sams idéer (klart 1895). Sam planterade träd och anlade gångar på egen bekostnad. Han lät 4 stenhuggare förse parken med 700 inskriptioner på 13 olika språk som skulle väcka till eftertanke, ofta tagna ur bibeln. Idag återstår 500 st varav många har fått sina inskriptioner ifyllda så man tydligt ser vad som står – exempelvis "Studera konsten att veta hut" och från Hälsingelagen "Här kommer jag att stanna, men du ska iväg och leva" på en nysten från 1999. Sams två olyckliga kärlekar har varsin sten med sina namn, Ida Wachtmeister och Hedda Cronstedt.

På Djäkneberget har grodor och salamandrar en skyddad plats för lek och äggläggning. På gamla vattentornet pågår sedan många år ett projekt för att rädda pilgrimsfalken genom att de bygger bo och föder sina ungar på taket.
Efter att ha avtackat Lennart Klaar med vår sedvanliga gåva – Hamres te så var det flera som fortsatte till fiket för eftermiddagskaffe.

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin