Temadag hösten 2019

Västeråskretsens temadag hösten 2019

Tisdag 24 september kl 10.00 – ca 16.00 Temadag "Senioren i framtiden"
Gemensam temadag för Västerås SPF-föreningar (arrangör Hamre).
10.00 Välkommen och information om dagen
10.10 Psykisk hälsa/ohälsa – Johnny Pellas, leg. psykolog, doktorand, Centrum för klinisk forskning, föreläser om depression hos äldre och forskning om behandlingsmetoder för effektiv hjälp.
11.00 "När slutar man att vara ung?" – Sven-Erik Henriksson, sjuksköterska, som arbetat med äldrefrågor inom VKL (Västerås kommuner och landsting), föreläser om existentiell och psykisk hälsa.
11.45 Förbundsordförande för SPF, Eva Eriksson har ordet.
12.45 Buffélunch. Före lunchen introduceras VR för att kunna provas under lunchpausen.
13.45 VR – Virtual Reality – Petter Wannerberg,forskningsingenjör och VR-utvecklare, RISE (Research Institutes of Sweden), föreläser om och demonstrerar VR och hur modern teknik kan berika tillvaron, t ex att transportera sig till en annan plats.
15.15 Kammarmusiker från Mälardalens högskola underhåller.
15.45 Avslutning
Kostnad: 125 kr inkl lunch
Plats: CuLTUREN, Sintervägen 6, Västerås.
Anmälan: Senast 10 sep till jamgunnel@gmail.com eller 070-787 68 72 och inbetalning till bg 5585-8476. Ange namn, förening och ev. allergier/specialkost.