2020-10-01

Seglatser i Ryssland och Finland Torsdag, den 1 oktober⋅14:00–16:00

Beskrivning:
Ulla Strandberg berättar om sina äventyr med segelbåt och om seglatser i Rysslandoch Finland
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Västerås
Lysgränd 1. OBS! Anmälan senast 15/9