Våren 2019

Studiecirklar

  • Studiecirkel körsång

Bok- och läsecirkel
Start: 14 jan. kl 10.00 - 12.00 och därefter 11 febr, 11 mars och 8 apr
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80.
Anmälan: Siv Magnusson, 021-41 41 36, siv.magnusson@bredband2.com.

Operacirkel "Lyssnarcirkel"
Start: 23 jan kl. 10.00 - 12.00. Därefter onsdagar jämna veckor,
7 ggr.
Plats: Vuxenskolan, Östra Kyrkogatan 3.
Anmälan: Sven Norekrans, 021-80 47 49. sven.norekrans@telia.com .
Ledare: Carl-Bertil Carlsson från SPF Seniorerna Rudbeckius.

Hamregökarna (sångkör)
Start:14 jan kl.15.00 - 16.30. Därefter måndagar udda veckor.
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80
Vi vill gärna bli flera.
Ledare: Nils Hallonsten, nils.hallonsten@live.se och
Anders Ek, anders.ek@compaqnet.se .

Akvarellmålning
Start:15 jan kl 13.30 – 16.00. Därefter tisdagar udda veckor
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80
Ett bra tillfälle för nybörjare att testa på målning, samtidigt som de som tidigare har målat kan ge goda råd.
Anmälan: och information, Ulla Strandberg, 070-663 15 52, u.strandberg@swipnet.se .

MediYoga
Vi utför yogan sittande på stol. Alla kan delta. Yogan är lugn, skonsam, inkännande och utgår från egen förmåga och rörelsekapacitet.
Start: 20 jan. 16.30 – 18.00
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80
Kostnad: 700 kr för minst 10 ggr, minst 10 pers., max 20 pers.
Ledare: Ann-Louise Magnusson
Anmälan: senast 7 jan (se sid 13) och inbetalning till bg 5585-8476 Ange "Yoga" och namn

Linedance för nybörjare
Här får vi möjlighet till annan form av motion genom att röra på kroppen i dans. Minst 10 pers., max 20 pers.
Start: 4 feb. 09.30 – 10.30
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80
Ledare: Elly Sjökvist
Anmälan: senast 10 jan (se sid 13)