Våren 2020

TRIVSELTRÄFFAR Anmälan och inbetalning: Du måste anmäla dig separat. Endast inbetalning räcker inte som anmälan.

  • Våra pubaftnar blir ofta överbokade - anmäl dig snabbt!

Fredag 10 januari kl 17.00 – Pubafton After Work
Vi fortsätter att mötas på restaurang Bryggan vid Lasse Färnlöfs plats en gång i månaden med start 10 jan och därefter 7 feb, 6 mars, 3 apr, 8 maj, 5 juni, 3 juli och
7 aug.
Menyn finns på vår hemsida. Anmäl dig!
Anmälan: Senast 3 dagar före varje tillfälle (se sid 13). Vid sen anmälan eller avbokning ringer du själv till krogen, tel 021-475 50 70.

Torsdag 2 april kl 10.00-15.00 – Temadag "Att förbereda sig"
10.00 Välkommen och inledning
10.15-10.45 Johan Ahlström, riskingenjör från Västerås stad föreläser om sårbarheter som finns i samhället runt krisberedskap, hur vi kan ta vara på oss själva och även hur vi kan hjälpa andra.
11.15-12.00 Organdonation – donationsansvariga sjuksköterskorna Anna Lundell och Johan Nyström föreläser om vad organ- och vävnadsdonation är, vad det innebär att göra sin vilja känd, vikten av att göra sin vilja känd och på vilket sätt man kan göra detta.
12.00 Lunch
13.00-13.45 Framtidsfullmakt, arv och testamente – representant från "Familjens jurist" informerar om framtidsfullmakt samt arv och testamente som underlättar för anhöriga vid din bortgång.
14.00-14.10 Mistel – Projektledarna Karin Hedberg och Elisabeth Kjellin presenterar projektet Mistel, som är en "bank" av personer som är intresserade av att delta i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Vill du bli testperson?
Samtliga föreläsare kommer att finnas kvar efter sin föreläsning för att svara på enskilda frågor. Det kommer att finnas olika informations-broschyrer, donationskort m m. Biståndshandläggare informerar om vilken hjälp som finns att få när man inte klarar sig själv.
Kostnad: Entré inkl kaffe 20 kr. För 100 kr kan du beställa sallad (kyckling, skinka, räkor, kebab eller grekisk), bröd och vatten.
Plats: Västerås Östra Ordenshus, Termometergatan 2.
Anmälan: Senast 25 mars för dig som beställer sallad (se sid 13), ange sort av sallad. Inbetalning senast 25 mars till bg 5585-8476. Ange "Temadag" och namn. Ingen anmälan i övrigt.

Fredag 17 april kl 17.00-ca 20.00 – Vinprovning
Dags för vårens vinprovning. Ulla Elfvendahl inleder med en föreläsning om tre vita viner. Du tar med dig tre vinglas av samma storlek. Har du inte vinglas kan du få låna på plats, säg till i förväg.
Kostnad: 250 kr. Min 12/Max 30 pers.
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80.
Anmälan: Senast 1 apr (se sid 13) och inbetalning senast 8 apr till
bg 5585-8476. Ange "Vinprovning" och namn.

Torsdag 14 maj kl 13.30-ca 16.00 – Hamrelunken med besök vid nya trygghetsboendet
Promenad i området mot nya trygghetsboendet för en visning. Därefter fika på Öhrmans café för de som så önskar.
Plats: Samling vid boulebanan, Notuddsparken.
Anmälan: Ingen särskild anmälan

Torsdagar 11 juni – 27 augusti – Sommarpromenader på Öster Mälarstrand (varje torsdag), med eller utan stavar
I år prövar vi att gå i Öster Mälarstrands omgivningar med möjlighet till flera alternativa vägar. Samling på Lasse Färnlöfs plats kl 13.30.
Gemensamt fika på Öhrmans café kl 14.30. Kom gärna och fika även om du inte gått någon promenad.