Maj 2018

  • I sommar spelar vi Boule

Månadens brev – maj 2018
Nu kommer sommaren snart, vi är på väg in i maj då naturen exploderar av grönska och blommor.

När du betalar för olika aktiviteter.
Idag händer det att det kommer in pengar till kassören men det finns inget angivet vilken aktivitet det gäller och det framgår inte vem som betalat. När du betalar ska du alltså ange kort aktiviteten och vilken/vilka det gäller. Ex. Varnhem, UB Elfvendahl

Information om nya PUL lagen
Den 25 maj ersätts den gamla PersonuppgiftsLagen (PuL) med Data Skydds Förordningen (GDPR)
Vi har läst igenom vad som kommer att gälla för föreningar som vår.
1. När det gäller fotografering och publicering av bilder och text på hemsida och i VLT är det ingen skillnad mot idag. Det som poängteras är att varken bilder eller text får vara kränkande mot person.
2. Den som inte vill få sitt foto i t.ex. VLT kan säga ifrån och det ska respekteras. I vår förening innebär det att man säger till den som fotograferar att fotot inte får användas. Fotot raderas direkt från kameran.
3. Medlemmars adresser och telefonnummer ska inte publiceras på hemsidan – inget konstigt det görs inte idag heller.
4. Föreningen får inte föra medlemsregister med personuppgifter hur som helst. I vårt fall som har central uppbörd finns registret på förbundets servrar.

Vad händer i maj?
• Som vi tidigare skrivit är det Hamrelunken den 3 maj med invigning av nya boulebanan. Har ni inte varit och tittat på den är det dags. Kommunen har utifrån vårt initiativ rustat upp banan och området runt omkring.
• Den 17 maj har vi våravslutning på Björnön. I programmet har tyvärr klockslaget fallit bort - men som vanligt träffas vi på Björnögårdens parkering strax före kl. 09.30.
• Vi har en bussresa till Varnhem i Skara den 22 maj. Det finns fortfarande platser kvar och resan kommer att bli av eftersom det är 30 anmälda.
• Den 31 maj börjar sommarpromenaderna på Björnön. Vi träffas på Björnögårdens parkering kl. 13.30 men var och en går sin egen takt och längd.
• Vi kommer att spela bangolf vid Djäkneberget den 28 maj kl. 13.30. Pris: 40:-.
Övrigt
• Alla nya medlemmar bjuds på ett frukostmöte för att hälsas välkomna till föreningen. I vår äger det rum den 7 maj på Öhrmans café, Öster Mälarstrand. Särskild inbjudan skickas ut.
• Varje år tackas föreningens funktionärer med en lunch för ett gott arbete under året. Det äger rum den 14 maj på Djäknebergsrestaurangen. Särskild inbjudan skickas ut.

Vad händer i juni?
Golf: Hamregolfen den 4 juni kl. 09.00 på Tortuna gk.
Inbjudan till den årliga klubbgolfen med 18-håls poängbogey. Vädret blir varmt och soligt. Kostnaden blir 250 kr inklusive lunch (bara greenfee 150 kr). Anmäl med golfid, klubb, handicap och deltagande i lunchen till nils.hallonsten@live.se . Har du frågor eller vill få mer information kan du ringa Nils på 070 533 75 96. Priset blir äran och en vandringsbuckla + ev. skänkta priser. Välkomna!

Vi som arbetar i styrelsen, programgrupp, mötesgrupp och som aktivitetsledare ser fram emot att träffas på någon av aktiviteterna i april.
Styrelsen