2019-04-29 Nya medlemmar

Välkomna till föreningen

Måndag 29 april, hälsades 20 nya medlemmar välkomna till SPF Seniorerna Hamre. Ordförande, Ulla Elfvendahl, gav information om föreningen och bjöd på frukostfika på Öhrmans café vid Öster Mälarstrand. I mindre grupper diskuterades, tillsammans med företrädare för styrelsen, erfarenheter, intressen och idéer om vilka frågor och vilket utbud som föreningen ska arbeta för. Föreningen ser fram emot att dessa nya medlemmar kommer att aktivt bidra såväl genom medverkan som deltagande i olika events.
Text och foto: Gunnel Lundin