Hamrelunk i våtmark

Tema "Framtidens klimat och energi". Denna gång besök i våtmarken

  • Samling och information
  • Glenn Holmgren informerar
  • Fikapaus
  • Mer fika
  • Maija och hotell för småkryp
  • Samling och information
  • Glenn Holmgren informerar
  • Fikapaus
  • Mer fika
  • Maija och hotell för småkryp

40-talet medlemmar i SPF Seniorerna Hamre besökte, 25 april, Hamre våtmark vid Tegeludden. Glenn Holmgren och Lena Höglund från Mälarenergi, guidade oss runt. Det finns stora ytor norrut i Västerås, som renderar metaller, fosfor och kväve från omgivande åkermark.
För att få så rent vatten som möjligt har man anlagt en våtmark.
I inloppet från Hamrebäcken har man byggt en tröskel som ska förhindra översvämningar. Det finns djupområden för sedimentering, översilningsyta med växter som renar vattnet. Grundområden med invallning av moränmassor och grusad gångväg.
Man strävar efter biologisk mångfald och har planterat bl. a ängsgräs och klöver. I en del av vattnet har man monterat ett kokosnät så att växterna kan etablera sig för att hjälpa till att magra ur kväve och fosfor. Ju saktare vattnet rinner ju bättre renas det.
I området finns grågäss, änder, sothöns, svan och brunand. Man planerar att bygga fler våtmarker - nästa blir på Johannisberg.
På vägen mot platsen för fikat studerade vi ett insektshotell. Sedan blev det fika i solen. Vägen tillbaka gick på de fint iordninggjorda spångarna längs med Mälaren.
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin