Missing People

Alla behövs när något händer

 • Jörgen berättar inspirerande
 • Gunilla tackar Jörgen
 • Mats startar lotteridragningen
 • Birgitta hämtar sin vinst
 • Sista uttagningen till Hjärnkoll
 • Och vinnare blev: Birgitta Norekrans, Margareta Hansson, Karin Nilsson och Hans Grundel. Grattis och Lycka Till!
 • Jörgen berättar inspirerande
 • Gunilla tackar Jörgen
 • Mats startar lotteridragningen
 • Birgitta hämtar sin vinst
 • Sista uttagningen till Hjärnkoll
 • Och vinnare blev: Birgitta Norekrans, Margareta Hansson, Karin Nilsson och Hans Grundel. Grattis och Lycka Till!

Drygt 50 medlemmar fick på månadsmötet, 11 april, höra vilka fantastiska insatser Missing People gör.
Jörgen Olsson, eldsjäl och utbildningsledare föreläste om en ganska ny och växande rörelse som bildats 2012 i vårt land. Från 2017 har organisationen ett 90-konto. Uppgiften är att genomföra formaliserade skallgångar. Allemansrätten är en förutsättning för arbetet.
Föreningen har 2 500 medlemmar. Man har 16 personer som bemannar jouren i ett rullande schema dygnet runt för att snabbt kunna kallas in. Man har ett gott samarbete med polisen och jobbar till den försvunna personen är hemma. Efterlysningar publiceras på FaceBook vilket ger snabb spridning på gott och ibland ont – t ex någon med skyddad identitet röjs. Man söker bara försvunna i Sverige. När någon försvinner berörs oftast hundratals anhöriga, vänner, grannar, arbetskamrater mm. 80 % hittas vid liv.
Jörgen berättade om den stora sökinsatsen för att hitta Dante. Tyvärr med ett tragiskt resultat men samtidigt ett exempel på när ett helt samhälle ställer upp. Man arbetar med utgångspunkt från medmänsklighet, omtanke, respekt, samverkan och hoppfullhet. Som frivillig kan man bidra på flera sätt, inte bara gå skallgång utan även ordna kringtjänster som t ex mat, fika och finnas till för anhöriga. Medlem kan man bli via hemsidan www.missingpeople.se
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin