Temadag

Temadag om framtidens klimat och energi

  • Deltagare
  • Monica Odlare pratar alger
  • Ingrid Hägermark avtackas efter föredrag om vattenvård
  • Intresset är stort
  • Helen Tronstad avtackas efter föreläsingen om växthuseffekten
  • Deltagare
  • Monica Odlare pratar alger
  • Ingrid Hägermark avtackas efter föredrag om vattenvård
  • Intresset är stort
  • Helen Tronstad avtackas efter föreläsingen om växthuseffekten

70-talet medlemmar och gäster deltog den 7 mars i SPF Seniorerna Hamres temadag "Framtidens klimat och energi". 
Monica Odlare, professor i miljöteknik på Mälardalens högskola, föreläste om sin spännande forskning med alger för att hitta hållbara reningsmetoder för vatten och samtidigt utnyttja restprodukten slam, som genom rötning kan ge biogas och biogödsel. Man försöker hitta ett cirkulärt kretslopp. Frågan är – hur vi ska övergå till ett fossilfritt samhälle. Vi blir fler människor på jorden som behöver rent vatten och mat.
Ingrid Hägermark, limnolog från Mälarens vattenvårdsförbund började sitt inslag med en historisk tillbakablick på Mälaren som varit en havsvik. Idag en insjö som försörjer 2,5 miljoner människor med vatten och precis som tidigare används för transport och jordbruksmark runt om. Föroreningar har funnits länge. Redan 1690 har man funnit anteckningar om algblomning.
Helen Tronstad, fd SVT-meterolog förklarade i sin föreläsning, bl a växthuseffekten. 70% av solstrålning går åt att värma upp jorden. Solstrålningen ligger kvar och värmer upp, strålningsbalansen rubbas bl a beroende på att vi har fällt regnskog. Vi får framöver varma somrar mer än 30 grader, mindre regn, mer skyfall och åska. Vi kommer att uppleva fler översvämningar och värmeböljor, nya växter och djur utvecklas (t ex fästingar). Det är mycket viktigt att hålla överenskommelsen i Parisavtalet. Helen avslutade med ett begrepp - lågt hängande äpplen – att göra det var och en kan, i stort och smått, för att påverka det vi äter, hur vi bor och hur vi reser.
Vi kan som sagt förändra i vardagen. Framöver ska vi vid föreningens olika event undvika plastkoppar och se över om det går att separera ev matrester från övrigt avfall.

Text. Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin