Årsmötet 2019

14 februari, årsmöte i SPF Seniorerna Hamre.

 • Avgående ordförande Eva Liwing hälsar alla välkommen
 • Sång efter parentationen
 • I väntan på kaffe
 • Presidiet förbereder sig
 • Eva och Ulla tackar avgående uppdragstagare
 • Nya styrelsen
 • Avgående ordförande Eva Liwing hälsar alla välkommen
 • Sång efter parentationen
 • I väntan på kaffe
 • Presidiet förbereder sig
 • Eva och Ulla tackar avgående uppdragstagare
 • Nya styrelsen

Ordförande Eva Liwing hälsade 76 medlemmar och gäster välkommen. Det följdes av parentation med en tyst minut för avlidna medlemmar. Kören sjöng Benny Anderssons och Björn Ulvaeus "Jag har en dröm". Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med val av ny ordförande, Ulla Elfvendahl och ny ledamot Monica Larsen. Efter mötets avslutande var det dags att avtacka avgående funktionärer Eva Liwing, Per Jonsson, Siv Magnusson och Bengt Larsson med blommor. Maija Skareén, vår nästäldsta medlem fick också blommor som den som varit medlem från föreningens start. Maija är årets symbol för föreningens 30 år jubileum.
Särskilt uppmärksammad blev förstås Eva som efter fem år lämnade ordförandeposten – blommor och presenter från Hamre, distriktet och Västerås andra SPF-föreningar. Eva tackade för sin tid som ordförande och uppmärksammade särskilt stödet från tidigare ordförande Sven Norekrans och samarbetet med nya ordföranden samt önskade nya styrelsen lycka till i sitt arbete för medlemmarnas bästa. Sen blev det kaffe och prinsesstårta som traditionen bjuder samt lite allsång. Stort tack till mötesgruppen som kämpade på med att bära bord och stolar, duka och fixa förtäring. Vid större evenemang skulle det behövas fler händer som kan hjälpa till. Hör gärna av dig till Gunnel Jonsson, ansvarig i mötesgruppen.

Styrelsen 2019:
Ulla Elfvendahl, ordf
Nils Hallonsten, v ordf (saknas på bild)
Monica Larsen, sekr
Bertil Neidenmark, kassör
Gunnel Jonsson, ledamot
Maj-Britt Öhman, ledamot
Gunnel Lundin, ledamot

Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin