Östra Ordenshuset

Studiebesök i Ordenshuset

  • En bild på publik och stjärnhimmel
  • Två stolta föräldrar
  • Sven Svensson avtackas av Gunnel Lundin
  • Thomas Neidenmark avtackas av Gunnel Lundin
  • En bild på publik och stjärnhimmel
  • Två stolta föräldrar
  • Sven Svensson avtackas av Gunnel Lundin
  • Thomas Neidenmark avtackas av Gunnel Lundin

32 medlemmar fick lyssna till frimuraren Sven Svensson, ordförandemästare, som berättade om Frimurarorden.
Han beskrev de lokaler som vår förening använder för sina events. Johannessalen med sin stjärnhimmel, som är en kopia av den stjärnhimmel som visade sig den kväll då logen bildades, 1946. Golvets schackrutiga mönster är som livet, både svart och vitt. I Östra Ordenshuset huserar Frimurarna, Tempelriddarna och Bifrost. I Yngve Lindgrens sal som vi oftast använder sitter sköldar på väggarna. Högst upp sitter avlidna medlemmars sköldar och under sitter nuvarande medlemmars sköldar. Skölden designar man själv när man nått tillräckligt långt i graderna av tio möjliga. Frimurarorden vilar på kristen grund. Tanken är att deltagandet ska vara personlighetsutvecklande och att man ska bli en bättre människa. De hemliga ritualer och rum som är stommen i orden ska vägleda. Man ger stora bidrag till forskning i skilda områden och till fler verksamheter inom framför allt kyrkan t ex diakonin. Frimurarorden har sitt ursprung i England och Skottland och är i dag en global orden.
Thomas Neidenmark, fil.dr i utbildningshistoria, delgav glimtar från sin forskning som handlar om sociala nätverk kring personer som var engagerade i utbildningsdebatten i början av 1800-talet. Erik Gustaf Geijer, Esaias Tegner och Johan Olof Wallin från Snillekommittén lyftes fram som centrala personer i dåtidens politiska och utbildningshistoriska sammanhang. Dessa och andra personer var engagerade i många olika sällskap, bl a Götiska förbundet och Frimurarorden. Tiden präglades av en stark omstöpning av samhället. Man ifrågasatte att utbildning var ett privilegium för ett fåtal, i huvudsak för präster och ämbetsmän. Utbildning borde komma fler till del. Thomas visade ett diagram på hur stabila relationer mellan männen utvecklats som innebar att de hade stor möjlighet att i skilda sammanhang påverka utbildningsfrågorna i landet.
Eftermiddagen avslutades med att våra kvinnliga medlemmar fick möjlighet att se de hemliga rum, med olika innehåll, som frimurarna byggt efter strikta regler. Rummen med dess innehåll blir tillgängligt för frimurarordens bröder vartefter de uppgraderas i orden. Inga män fick följa med på rundvandringen (pga att män kan bli medlemmar) och inga foton fick tas.
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin