After Work

Månadens After Work

Denna fredag, 1 februari, var vi 24 medlemmar från SPF Seniorerna Hamre som mötte upp vid månadens "After work". Som vanligt god mat och trevlig samvaro precis som det ska vara. Samtalen kretsade kring nyligen upplevda aktiviteter i föreningen, såsom akvarellmålning och linedance. Barnbarn och goda viner brukar också tillhöra samtalsämnena – inte i kombination förstås. Ibland har kommentarer kommit från personer utanför föreningen, kanske oftast från barn och andra som fortfarande är i yrkeslivet – ska du på After Work, du är ju pensionär. Efter ett långt arbetsliv så är väl " After Work" verkligen ett adekvat uttryck eller hur?
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin