Linedance

  • Glada dansare
  • Demonstration
  • Nu kör vi...
  • Synkronisering
  • Glada dansare
  • Demonstration
  • Nu kör vi...
  • Synkronisering

En ny aktivitet, Linedance, har startat.
För de allra flesta av de 20 deltagarna är detta en ny upplevelse. Det fordras koncentration för att stega och vända åt rätt håll med rätt stegkombination i de olika danserna, Cut i rug, Cést la Vie Baby, Mack the knife och Things är några av melodierna som det dansas till.
Alla är överens om att detta är roligt med vår trevliga och duktiga ledare Elly Sjökvist. Elly har hjälp av veterandansarna tillika medlemmarna Marieta och Leonardo Krekmanov.
Text och foto: Gunnel Lundin