2019-03-21

Månadsmöte om boende och robotar

  • Bengt-Åke Nilsson
  • Christine Gustafsson
  • Medlemmar
  • Bengt-Åke Nilsson
  • Christine Gustafsson
  • Medlemmar

Vid månadsmöte 21 mars mötte 70-talet medlemmar i SPF Seniorerna Hamre upp. Bengt-Åke Nilsson, äldrenämndens ordförande, informerade om bostadssituationen för äldre i Västerås. En boendeplan för 2019-2024 är ute på remiss. Planen omfattar bl a nybyggnation av äldreboende och servicehus på Öster Mälarstrand, Södra Källtorp och Ängsgärdet. Trygghetsboende är idag en boendeform som inte kräver beslut om bistånd. Byggaren kan få investeringsstöd för samlingslokal. Det ska finnas aktivitetsmöjligheter och en halvtidsanställd "värd". Trygghetsboende är planerat att byggas på Öster Mälarstrand.
Christine Gustafsson, leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola föreläste om robotar i vården. Hur ser människor på användandet av teknik inom vård- och välfärd? Här har bl a samhällsdebatten, kultur och religion betydelse för människors attityder till teknik både i vården och i samhället i övrigt. Vilka behov kan tekniken lösa? Vi står inför en demografisk utmaning med brist på personal inom bl a vården. Här kan tekniken vara ett stöd t ex vid lyft, hämta saker (roboten "Bärtill"), kunna klara sig själv i duschen, diagnoser och operationer, hjärtstartare som kommer via drönare etc. VR – Virtual Reality, ett sätt att genom datorteknik i särskilda glasögon uppleva händelser som påminner om barndomen. Teknik kan underlätta för såväl personal som patienter/kunder.
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin