2019-10-04 Nya medlemmar

Informationsmöte för nya medlemmar på Öhrmans café

  • Jerzy och Hans fyller i "önskeblanketten"
  • Information och diskussion runt borden
  • Jerzy och Hans fyller i "önskeblanketten"
  • Information och diskussion runt borden

En solig fredag den 4 oktober samlades 9 nya medlemmar i SPF Seniorerna Hamre för att få lite information och delge styrelsen vilka förväntningar de har på föreningen.
Det gavs möjlighet att ha synpunkter på vilket innehåll vårt program ska ha men även att det är viktigt att med kontakt med kommun och myndigheter angående äldrefrågor. Dessutom fick medlemmarna stifta bekantskap med några av styrelsens representanter.
Alla fick även möjlighet att erbjuda sina tjänster i föreningen vilket gör att vi sannolikt kan bredda vårt utbud i framtiden.
Ett bra möte med bra diskussioner. 

Text och bild: Ulla Elfvendahl