Temadag CuLTUREN

Västeråskretsens temadag 2019 "Senioren i framtiden"

 • Här sitter de som höll i dagen - Gunnel och Ulla
 • Mycket nöjd publik
 • Förbundsordförande Eva Eriksson och Sven-Erik Henriksson
 • Jonny Pellas
 • Petter Wannerberg
 • Studenter från kammarmusikerutbildningen på Mälardalens Högskola
 • Här sitter de som höll i dagen - Gunnel och Ulla
 • Mycket nöjd publik
 • Förbundsordförande Eva Eriksson och Sven-Erik Henriksson
 • Jonny Pellas
 • Petter Wannerberg
 • Studenter från kammarmusikerutbildningen på Mälardalens Högskola

Den 24 september arrangerades på CuLTUREN, en temadag "Senioren i framtiden" med SPF Seniorerna Hamre som värd.
Dagen är framtagen i samverkan med SPF-föreningarna i Västerås. Det var 115 seniorer som kom för att lyssna till de kunniga och intressanta föreläsarna.
Jonny Pellas, psykolog och forskare, föreläste om psykisk ohälsa hos äldre. Undersökningar visar att en stor majoritet önskar hjälp genom psykoterapi men de flesta får fortfarande läkemedel. Det är viktigt att söka vård när man inte mår bra. Fysisk aktivitet har visat sig vara bra för att motverka depression.
Sven-Erik Henriksson, sjuksköterska som arbetat med äldrefrågor inom kommuner och landsting, talade under rubriken "När slutar man vara ung?" Seniorer med sin livserfarenhet och visdom, med förmåga att prioritera har ofta en avslappnad inställning till sig själva och omvärlden.
SFP Seniorerna som firar 80 år, har 260 000 medlemmar i 800 föreningar över landet. Förbundsordförande Eva Eriksson berättade bl.a. om att man arbetar för att en översyn av pensionssystemet ska genomföras så att pensionärer får skäliga levnadsvillkor.
Efter lunchen föreläste Petter Wannerberg, forskningsingenjör och VR-utvecklare, om Virtual Reality (VR), hur modern teknik kan berika vår tillvaro genom att transportera sig till platser man minns eller aldrig upplevt tidigare. Redan under lunchen fanns möjlighet att prova på VR, vilken en stor del av åhörarna passade på att göra.
Dagen avslutades med att studenter från Kammarmusikerutbildningen på Mälardalens högskola bjöd på fantastisk sång och musik.
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin