Surströmmingsfest

Föreningens första surströmmingsskiva

 • Lisbeth ger oss en tillbakablick
 • Intresset är stort
 • Här sitter ensom aldrig ätit surströmming förut
 • Mat och prat
 • Här sitter ett vant gäng
 • Ensam heerre bland alla damer
 • Ännu en ensam herre bland damerna
 • Sven norekrans tackar för en trevlig kväll
 • Lisbeth ger oss en tillbakablick
 • Intresset är stort
 • Här sitter ensom aldrig ätit surströmming förut
 • Mat och prat
 • Här sitter ett vant gäng
 • Ensam heerre bland alla damer
 • Ännu en ensam herre bland damerna
 • Sven norekrans tackar för en trevlig kväll

29 medlemmar i SPF Seniorerna Hamre hade hörsammat inbjudan till den första surströmmingsfesten i föreningens regi.
Vid de uppdukade borden saknades inget av de tillbehör som krävs. Lisbeth Neidenmark föreläste om surströmmingens historia som sträckte sig långt tillbaka i tiden. Metoden att lägga fisken i salt lag i stället för att salta härrörde från bristen på salt.
Idag säger man att traditionen att äta kommer från Norrland. Men statistiken visar att de flesta burkarna säljs i Mellansverige. Från början var det skåningarna som åt. Måltiden inleddes med ett par sånger. Sedan fick vi ge oss i kast med den fermenterade fisken. Det fanns såväl rensad som orensad att välja på. Fler sånger, trevligt samspråk mellan glada surströmmingsätare.
Sven Norekrans tackade, på allas vägnar, för en trevlig kväll. Kan detta bli en årlig tradition månntro?
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin