Enköpings parker

Besök i Enköpings parker

  • Guide och lokförare
  • Medlemmar och guide
  • Pennor
  • Guide och lokförare
  • Medlemmar och guide
  • Pennor

4 juli besökte 23 medlemmar Enköping. Med eget tåg, mycket kunnig guide och skicklig tågförare tog vi oss genom många av Enköpings vackra parker. Vi fick beskrivning av parkernas uppbyggnad, designers, växternas namn och stadens historia. Stefan Mattson är initiativtagare till dagens parker med perenner som huvudsakliga växter, träd och buskar. Parkerna har byggts upp för att finnas länge och i stor utsträckning vara nästan underhållsfria. Just nu var parkernas fontäner avstängda pga kommunens vattningsförbud. Första stoppet var i Fridegårdsparken med bl a exotiska träd som kentuckykaffe, korstörne, paradisbuskar och klematis. Staty föreställande Jan Fridegård välkomnade. Andra stoppet var i Drömparken, som är gestaltad av den holländske designern Piet Oudolf. Parken ändrar karaktär under hela växtsäsongen beroende på olika perenner som kommer vid de olika årstiderna. Vi rekommenderades att besöka parkerna åtminstone tre gånger per år. Tåget tog oss till Hamnmagasinet, vår slutstation, för fika innan vi i hällregn tog oss till våra bilar.
Text: Gunnel Lundin
Foto: Olof Lundin