Trafik

22 oktober kl 17.30 "Att se och synas"

22 oktober kl 17.30-ca 19.30 "Att se och synas i mörkret"
Maj-Britt Öhman föreläser och demonstrerar olika reflexer och vilka olika effekter de har.
Eftersom vi ska vara ute rekommenderas varma kläder.
Plats: Brf Senioren, Viksängsgatan 80
Anmälan: senast 19 oktober (se sid 7) max 20 st