Hösten 2020

Mattcurlingen kommer att starta på fösök under hösten om alla följer direktiven och det fungerar bra kommer den aktiviteten att fortsätta hela hösten. Inget datum fastslaget ännu.

Boulen och promenader upphör i organiserad form men det kommer sannolikt att starta oorganiserade tipspromenader under hösten.