Program hösten 2021

Äntligen har vi ett program även om vi kan få lov att anpassa det till myndigheters direktiv.

Här har du en länk till blädderexemplaret av höstens program.