December

Jultallrik. OBS! 2 tillfällen

10 december kl 13.00 och 11 december kl 17.00 Jultallrik
Vi delar upp julevenemanget på två tillfällen för att kunna erbjuda så många som möjligt men ändå hålla avstånd.
Antal: Max 30 personer/gång
Kostnad: Återkommer i månadsbrevet
Anmälan: Senast 26 nov (se sid 7) och inbetalning senast 7 dec till bg 5585-8476. Ange "Jultallrik-lunch" alt "Jultallrik-kväll" och namn.