Möte 23e jan 2018 om ortnamn

Uppdaterades: 04 september 2019

Gunilla Jonsson Hermedahl kåserar om ortnamn

Den 23:e januari hade SPF  Tomas besök av läraren
Gunilla Jonsson Ermedahl från Lindesberg, som på ett engagerat sätt berättade om våra ortnamn och hur de kommit till.
Hennes Intresse för detta uppstod tidigt under uppväxten i samband med bilfärder med föräldrarna då hon läste namnen på vägskyltarna och fantiserade om vad namnen betydde.
De äldsta namnen år omkring 2000 år gamla.
Namnen kan delas in i två kategorier,
nämligen kulturnamn (t ex bebyggelsenamn, ägonamn mm) och naturnamn (vattendrag, sjöar, dalar, höjder, öar). Vi fick många exempel på vad efterleden i ortnamnen betyder.
I Västmanland finns det ca 120 namn som slutar på tuna.
Lena Ericson informerade om kommande studiebesök och resor och Bibbi Öreberg om KPR och om vad som händer på Malmabergs mötesplats berättade Marita Willby.

 

Publicerades: 25 januari 2018 Uppdaterades: 04 september 2019