24 jan 2017 om kost och hälsa

Uppdaterades: 04 september 2019

Råd till oss äldre för att bibehålla en god hälsa

  • Agneta Nyström

Till SPF Seniorerna Tomas trivselmöte den 24 januari kom Seniorguiden Agneta Nyström från Västerås Stad och pratade om hälsa, kost och motion.

Världshälsoorganisationens definition på hälsa är - fysiskt och psykiskt välmående, inte nödvändigtvis utan sjukdom. Det viktiga för att få eller upprätthålla en god hälsa speciellt för oss äldre är dels träning av kondition, balans och styrka och dels bra mat, helst utan en massa tillsatser i form av E-nummer och sist men inte minst vikten av social samvaro.

Marita Willby informerade om mötesplatsens aktiviteter och Lena Ericson om kommande resor och studiebesök. Lisbeth Westerberg hälsade både välkommen och underhöll med små roligheter. Mötet avslutades som sedvanligt med "Sista visan" till musik spelad av Stina Järvå.

Publicerades: 24 januari 2017 Uppdaterades: 04 september 2019