Sept 18 2018 Familjerätt

Uppdaterades: 04 september 2019

Familjerätt och framtidsfullmakt

  • Vanja Engvall

På trivselmötet den 18:e september på Malmabergs mötesplats
redogjorde Vanja Engvall från "Familjens jurist" i Västerås
om frågor kring familjerätt, arv, testamente, bodelning mm.
Det är viktigt att i tid tänka igenom om man vill ha
särskilda regler för vad som skall gälla för ens arv.
En viktig möjlighet, som har introducerats under senare
år är en s k framtidsfullmakt, som man kan ställa
ut till en person t ex ett barn.Den personen har då
fullmakt att i händelse att man själv av olika skäl
inte kan sköta sin ekonomi mm kan överta ansvaret.

Bibbi Öreberg berättade om egna upplevelser
av ett städbolag, som hade skickat en felaktig faktura,
så det gäller att vara observant.
Efter kaffe och lottdragning informerades om
komande resor och studiebesök

 

Publicerades: 21 oktober 2018 Uppdaterades: 04 september 2019