Årsmöte 2018

Uppdaterades: 04 september 2019

Årsmöte 20:e februari

  • Kerstin och Lennart

Årsmöte med SPF Seniorerna Tomas Västerås.
Tisdagen den 20:e februari hade föreningen sitt årsmöte, som
inleddes med en parentation över de medlemmar
som hade avlidit under 2017. Elsie Hedén läste en dikt och
musik framfördes av Stina Järvå.
Till ordförande valdes Lennart Thern och till sekreterare
Kerstin Frykberg.
Resultat och balansräkning fastställdes och denna
godkändes enligt revisionsberättelsen.
Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter
varav en ledningsgrupp om 3 personer.
Ledamoten Margaretha Vendlegård avgår och Brita Sjödahl
och Kerstin Damberg nyvaldes på två år.
Som avslutning på mötet framförde sånggruppen under ledning
av Stina Järvå ett sångprogram och sedan smakade kaffe och tårta utmärkt.

 Årsmötesprotokoll 2018

Publicerades: 05 mars 2018 Uppdaterades: 04 september 2019