2018-02-06 Yazzmen

Uppdaterades: 04 september 2019

Gruppen YAZZMEN 4.3.Q spelade

Den 6:e febr spelade gruppen Yazzmen 4.3.Q på vår trivselträff.
Gruppen består av kapellmästaren Sven-Åke Johansson, Gunnel Gisslén sång. Övriga var Ludvig Bramstång, Stig Nylén, Albert Eklund, Anders Faxe, Tony Baraniak, Kjell Velander.
Repertoaren bestod av fina melodier ur musikaler och filmer,
samt även annat som publiken kände igen. Trevligt mellansnack bidrog också till att musikstunden uppskattades av åhörarna.
Mötet avslutades med lite information om kommande program.

 

Publicerades: 15 februari 2018 Uppdaterades: 04 september 2019