SPF Seniorerna Västmanlands distriktstämma 31 mars 2017

Uppdaterades: 06 april 2017

SPF Seniorerna Västmanlands 47:e stämma hölls den 31 mars på Culturen i Västerås. Som arrangör stod SPF Seniorerna Hamre. Eva Liwing hälsade distriktets 93 anmälda delegater välkomna. Ordförande Elvy Bürger öppnade stämman med parentation. Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning Västerås talade under rubriken "Ett Västerås för seniorers bästa" och Anders Lif kåserade om att ”Bli senior”. Under stämman behandlades fyra motioner och ett uttalande till kongressen i Gävle. Avgående distriktsordförande Elvy Bürger avtackades med blommor och gåvor. Till ny distriktsordförande valdes Sven-Olof Carlsson, SPF Seniorerna Aros Västerås. Som nya ledamöter i styrelsen valdes Marianne Avelin, Kolbäck, Dino Massaro, Västerås och Birgitta Sundström, Västerås

Publicerades: 06 april 2017 Uppdaterades: 06 april 2017