SPF Seniorerna Herrevad försvarade sitt distriktsmästerskap i Hjärnkoll från i fjol

Uppdaterades: 07 september 2019

Distriktstävlingen i Hjärnkoll gick av stapeln i Köping fredagen 6 september i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Sex lag kom till start.

  • Distriktsmästare i Hjärnkoll 2019: Lennart Säwe, Ann-Marie och Sture Helmersson och som lagledare Marie Westling. SPF Seniorerna Herrevad i Kolbäck
  • Sex lag deltog i SPF Seniorerna Västmanlands DM i Hjärnkoll 2019
  • Sten Johansson, Birgitta Sundström och Lisbeth Wernersson rättade svaren och korade distriktsmästarlaget
  • Distriktsmästare i Hjärnkoll 2019: Lennart Säwe, Ann-Marie och Sture Helmersson och som lagledare Marie Westling. SPF Seniorerna Herrevad i Kolbäck
  • Sex lag deltog i SPF Seniorerna Västmanlands DM i Hjärnkoll 2019
  • Sten Johansson, Birgitta Sundström och Lisbeth Wernersson rättade svaren och korade distriktsmästarlaget

SPF Seniorerna Herrevad försvarade sin titel från i fjol. Laget åker till Förbundsfinalen i Stockholm 4 oktober.

SPF Seniorerna Herrevad hade 16 p och tvåa blev SPF Seniorerna KungKarl på 15p. Så det var jämt.

Tävlingsledare var Sten Johansson o Lisbeth Wernersson.

Sten hälsade deltagarna välkomna och gick igenom reglerna. Frågorna var bland annat inom litteratur, idrott och musik. Mycket kluriga frågor.

Sammanlagt 32 frågor skulle besvaras.

Först skulle 16 frågor besvaras innan de fick en bensträckare och deltagarna fick en hint om vilket lag som ledde. Därefter togs de nästa 16 frågorna.

Spänningen var stor när Sten o Lisbeth läste upp frågorna och de rätta svaren.

Publicerades: 22 augusti 2019 Uppdaterades: 07 september 2019