Hänt under 2014

Uppdaterades: 05 november 2016

Hjärnkoll 2014 final

Den 29 sept. träffades 11 lag från distriktet i Vuxenskolans lokaler i Köping för att kvalificera sig till riksfinalen ombord på Cinderella 11 - 12 nov. Efter en stärkande smörgås och kopp kaffe kördes tävlingen igång. Domare Rolf Johansson redogjorde för spelreglerna.

Lagen delades upp i två grupper och varje lag fick svara på 16 frågor. Efter utslagsfrågor gick Sala, Herrevad, Kung Karl och Köpingsorten till final. Finalen vanns av Kung Karl som önskas lycka till i riksfinalen.

Rapport från Västmanlands Marknadsförings- och medlemsrekryteringsgrupps möte

2014-09-30 SPF Västmanlands Marknadsförings- och medlemsrekryteringsgrupp har konstaterat att behovet är stort att ansvariga i föreningarna får utbildning i mediekunskap. Vid dagens utbildning gav journalisten Annemo Friberg tips och goda råd. Det gäller att se möjligheter att genom text skapa PR kring SPF. Ta kontakt med lokalpress, radio och tv i god tid vid till exempel jubiléer, skicka pressreleaser och var inte rädd att ringa journalister för att skapa kontakt.

Vid avslutningen konstaterade deltagarna att detta var bara början, de önskade få mer kunskaper om själva skrivandet av den inspirerande Annemo. Förhoppningsvis blir det ett nytt tillfälle i januari.

Notis från SPF Västmanlands jubileumsresa

300 SPF:are från Västmanland åkte den 18 september ut med Viking-L Rosella på en mycket lyckad Jubileumsresa. SPF Sveriges Pensionärsförbund firar i år 75 år och SPF Västmanland 45 år.
Den 17 september1969 beslutades det på VLT toppen att bilda ett distrikt av SPF föreningarna i Västmanland, som nu innefattar 15 föreningar med 8060 medlemmar. Förste distriktsordförande
var Gustav Perers från SPF Köpingshus.

Nuvarande distriktsordförande Elvy Bürger hälsa de alla hjärtinnerligt välkomna och föredrog
en kort historik. Vid jubileet deltog SPF nya förbundsordförande Christina Rogestam. Utöver gratulation med diplom tog hon upp bl. a. att skatt och pension är viktigt att gå vidare med.

SPF:s generalsekreterare Stickan Carlsson tackade för god samverkan. Gratulationer hade inkommit från Uppsaladistriktet. Östgötadistriktet representerades av v. ordf. Jan-Erik Lövbom och till gratulation hade de satt in en summa pengar till Civilförsvarsförbundets insamling för "Skogsbranden" i Västmanland som applåderades.

Vikinglines representanter och samverkanspartner Pia Gustafsson och Tina Eriksson sjöng och överlämnade blommor och en bok. Skärgårdsmusikanten Åke Hellman underhöll och ledde vår jubileumssång.

Det var mycket nöjda medlemmar som satte sig i Tobbes bussar på båten för vidare färd hem.

Text Leena Eklund Bild Roy Stenhäll

Rapport från SPF Västmanlands årsstämma 2014

SPF Västmanland samlades till 44:e distriktsstämman fredagen den 28 mars på Best Western Mälaren i Västerås. Sven-Olof Carlsson, ordförande i SPF 666 hälsade alla inklusive gäster välkomna varpå distriktsordförande Elvy Bürger öppnade stämman med att påminna om SPF:s tre äldre-politiska ledord Inflytande Valfrihet och Livskvalité samt informerade om aktualiteter i nuet och om kommande händelser under 2014 varpå parentation hölls för de medlemmar som inte längre finns med oss. Elvy tände ljus, läste Dan Anderssons dikt "Jag ska gå genom tysta skyar" samt pålyste en tyst minut varpå Anne-Marie Hindersson ackompanjerad av Stefan Verme framförde stämningsfull sång.

Kerstin Eriksson, chef för turistbyrån i Västerås informerade om turistverksamheten med många tips på mål att besöka i Västerås med omnejd varpå det var dags för SPF Rudbeckius sångkör under ledning av Marianne Elofsson att framföra skön sång. Lena Olofsson, gäst från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om samarbetet med SPF och förmedlade att Birgit Johansson, SPF Aktiv Arboga, utsetts till "Årets folkbildare" utifrån kriteriet antalet hållna studiecirklar.

Elvy Bürger inledde därpå stämmoförhandlingarna med att be stämman att välja ordförande, bisittare och sekreterare för mötet. I nämnd ordning valdes Sven-Börje Eriksson, Sven-Olof Carlsson och Anneli Lind. Föredragningslistan hade sänts till delegaterna i förväg och förhandlingsordningen följde densamma. Ett antal motioner behandlades och ett uttalande rörande äldres läkemedels-behandling antogs och sänds till SPF:s förbund och media. Vid val av styrelseledamöter till distriktsstyrelsen invaldes en ny, Göte Westerberg.

Förhandlingarna avslutades med att Börje Holgersson, trafik- och reseansvarig i distriktsstyrelsen avtackades med gåva och blommor och ordförande i presidium, valberedning, revision, SV:s representant och distriktsordförande erhöll också blommor.

Elvy Bürger, omvald till ordförande, tackade för förtroendet. Hon uttryckte sin glädje över att få leda SPF Västmanland. Efter en kortfattad information avslutade hon mötet med Daniel Swärds ord "Lev i nuet-för det är det enda ögonblick vi har".

Text Leena Eklund

Rapport från SPF Västmanlands årsstämma 2013-04-12

Cirka hundra delegater och fyra gäster hade hörsammat inbjudan och kommit till stämman.
Leif Rörström, ordförande i SPF Surabygden höll en välkomsthälsning till deltagare och gäster och berättade lite om föreningen.


Elvy Bürger öppnade stämman, därefter genomfördes en parentation för de medlemmar som inte längre finns med oss, först med ljuständning och en tyst minut, därefter spelade Margareta Claesson Heljeberg en lugn och vacker melodi.


Kommunchef Frank Pfeiler informerade om Surahammars kommuns begivenheter, såsom MC-muséet och Stenhuset. Därefter framförde SPF Surabygdens kör, under ledning av Margareta Claesson Heljeberg, tre sånger.


Nästa punkt på programmet var "Gästerna har ordet". Sonja Åhneman från SPF Förbundet informerade om förbundets realiteter och visioner. Lena Olofsson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om samarbetet med SPF. Karl Björklund, SPRF och Matti Nokelainen, PRO talade om det goda förhållandet mellan de olika pensionärsföreningarna.


Därefter inledde Elvy Bürger stämmoförhandlingarna med att be stämman välja ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet. Det blev i tur och ordning Lennart Waara, Leif Rörström och Barbro Eriksson som valdes. Förhandlingarna genomfördes enligt den fördragningslista som delegaterna hade fått sig tillsända i förväg.
Stämman antog ett stämmouttalande om att på olika sätt bekämpa åldersdiskriminering, (ålderism). Uttalandet ska skickas till SPF:s förbund, media och riksdag. SPF Herrevads tillägg ska skickas till finansmarknadsminister Peter Norman.

Vid valet av styrelseledamöter till distriktsstyrelsen invaldes två nya, Jovanka Olofsson och Lennart Ek. Förhandlingarna avslutades med avtackning och vackra blommor, dels till avgående vice ordförande Börje Österberg, dels till de medverkande i det tillfälliga presidiet. Stefan Fosseus, avgående kassör, avtackas vid ett senare tillfälle. Distriktets 8000:e medlem, Gertrud Smede blev hyllad med blommor och en SPF-nål. Till SPF Surabygden överlämnade ordförande SPF:s bordstandar.


Elvy Bürger, som blev omvald som ordförande för SPF Västmanland, tackade för stämmans förtroende och avslutade mötet.
Delegaterna intog sedan en god lunch, därefter var det fritt fram att besöka Surahammars sevärdheter.

Text Lennart Ek

Utbildning i SPF Herrevads och SPF klubb 65:s regi

Med 40 deltagare har nu utbildningen passerat mitten av utbildningstillfällena. Totalt antal utbildningstillfällen är sex och vi kör 2½ timme vid varje tillfälle. Vi har därmed utnyttjat de tio datorerna som inköptes till distriktet och kommer att vid utbildningens slut ha använt dessa i cirka 1200 timmar sammanlagt.


Deltagarna har delats upp i fyra grupper, lite grann med datamognad som mått och detta har visat sig fungera bra. Det handlar om två cirklar i bildbehandling och två i datorkunskap.


Deltagarna har sagt att de tycker det är roligt och att de lär sig nya saker för varje gång vi träffas. Som utbildare ser jag att deltagarna har gjort stora framgångar under tiden som cirklarna har pågått och hoppas att det här konceptet förvaltas inom SPF Västmanland. Möjligheten att göra samma sak i andra föreningar finns nu och det är bara att utnyttja denna. Det enda krav som finns är att man har någon som håller i och ansvarar för cirklar och datorer under utbildningen. Föreningarna står för hämtning och återlämning, från och till distriktsexpeditionen.


På hemsidan finns en bokningslista för datorerna. Det går inte att boka direkt i listan. För att boka, ta kontakt med Lennart Ek, e-post leoakone@gmail.com eller ring expeditionen, torsdagar 09,00-12,00 tel. 0220-14474

Ordförande och vice ordförandekonferens/utbildning 2014-03-12

Konferensen, som hölls i Surahammars Folkets hus, hade samlat cirka 35 deltagare från hela distriktet. Dessa samlades innan konferensens början med att dricka kaffe, äta en liten smörgås och bekanta sig med varandra.
Klockan 09,30 startade konferensen med att Elvy Bürger välkomnade deltagarna och alla fick presentera sig. Därefter presenterade kompetensgrupperna och aktivitetsgrupperna sina rapporter om nuvarande läge och vad som ligger i framtiden. Rapporteringen tog hela förmiddagen, därefter serverades en bra lunch i husets restaurang.
Efter lunchen blev det grupparbete med utgångspunkt från distriktsstyrelsens förslag till årsstämman angående SPF Västmanlands verksamhetsplan. Moderator för grupparbetena var Lena Olofsson från Studieförbundet Vuxenskolan.
Konferensen avslutades klockan 15,00 med att Elvy Bürger tackade deltagarna och avslutade med en liten dikt.

Text Lennart Ek

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 05 november 2016