Hänt under 2013

Uppdaterades: 05 november 2016

Rapport från SPF Västmanlands årsstämma 2013-04-12, Utbildning i SPF Herrevads och SPF klubb 65:s regi, Ordförande och vice ordförandekonferens/utbildning 2013-03-12, Rapport från SPF Västmanlands årsstämma 2013-04-12

Rapport från SPF Västmanlands årsstämma 2013-04-12

Cirka hundra delegater och fyra gäster hade hörsammat inbjudan och kommit till stämman.
Leif Rörström, ordförande i SPF Surabygden höll en välkomsthälsning till deltagare och gäster och berättade lite om föreningen.


Elvy Bürger öppnade stämman, därefter genomfördes en parentation för de medlemmar som inte längre finns med oss, först med ljuständning och en tyst minut, därefter spelade Margareta Claesson Heljeberg en lugn och vacker melodi.


Kommunchef Frank Pfeiler informerade om Surahammars kommuns begivenheter, såsom MC-muséet och Stenhuset. Därefter framförde SPF Surabygdens kör, under ledning av Margareta Claesson Heljeberg, tre sånger.


Nästa punkt på programmet var "Gästerna har ordet". Sonja Åhneman från SPF Förbundet informerade om förbundets realiteter och visioner. Lena Olofsson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om samarbetet med SPF. Karl Björklund, SPRF och Matti Nokelainen, PRO talade om det goda förhållandet mellan de olika pensionärsföreningarna.


Därefter inledde Elvy Bürger stämmoförhandlingarna med att be stämman välja ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet. Det blev i tur och ordning Lennart Waara, Leif Rörström och Barbro Eriksson som valdes. Förhandlingarna genomfördes enligt den fördragningslista som delegaterna hade fått sig tillsända i förväg.
Stämman antog ett stämmouttalande om att på olika sätt bekämpa åldersdiskriminering, (ålderism). Uttalandet ska skickas till SPF:s förbund, media och riksdag. SPF Herrevads tillägg ska skickas till finansmarknadsminister Peter Norman.


Vid valet av styrelseledamöter till distriktsstyrelsen invaldes två nya, Jovanka Olofsson och Lennart Ek. Förhandlingarna avslutades med avtackning och vackra blommor, dels till avgående vice ordförande Börje Österberg, dels till de medverkande i det tillfälliga presidiet. Stefan Fosseus, avgående kassör, avtackas vid ett senare tillfälle.

Distriktets 8000:e medlem, Gertrud Smede blev hyllad med blommor och en SPF-nål. Till SPF Surabygden överlämnade ordförande SPF:s bordstandar.
Elvy Bürger, som blev omvald som ordförande för SPF Västmanland, tackade för stämmans förtroende och avslutade mötet.
Delegaterna intog sedan en god lunch, därefter var det fritt fram att besöka Surahammars sevärdheter .
Text Lennart Ek

Utbildning i SPF Herrevads och SPF klubb 65:s regi

Med 40 deltagare har nu utbildningen passerat mitten av utbildningstillfällena. Totalt antal utbildningstillfällen är sex och vi kör 2½ timme vid varje tillfälle. Vi har därmed utnyttjat de tio datorerna som inköptes till distriktet och kommer att vid utbildningens slut ha använt dessa i cirka 1200 timmar sammanlagt.


Deltagarna har delats upp i fyra grupper, lite grann med datamognad som mått och detta har visat sig fungera bra. Det handlar om två cirklar i bildbehandling och två i datorkunskap.


Deltagarna har sagt att de tycker det är roligt och att de lär sig nya saker för varje gång vi träffas. Som utbildare ser jag att deltagarna har gjort stora framgångar under tiden som cirklarna har pågått och hoppas att det här konceptet förvaltas inom SPF Västmanland.

Möjligheten att göra samma sak i andra föreningar finns nu och det är bara att utnyttja denna. Det enda krav som finns är att man har någon som håller i och ansvarar för cirklar och datorer under utbildningen. Föreningarna står för hämtning och återlämning, från och till distriktsexpeditionen.


På hemsidan finns en bokningslista för datorerna. Det går inte att boka direkt i listan. För att boka, ta kontakt med Lennart Ek, e-post leoakone@gmail.com eller ring expeditionen, torsdagar 09,00-12,00 tel. 0220-14474

Ordförande och vice ordförandekonferens/utbildning 2013-03-12

Konferensen, som hölls i Surahammars Folkets hus, hade samlat cirka 35 deltagare från hela distriktet. Dessa samlades innan konferensens början med att dricka kaffe, äta en liten smörgås och bekanta sig med varandra.


Klockan 09,30 startade konferensen med att Elvy Bürger välkomnade deltagarna och alla fick presentera sig. Därefter presenterade kompetensgrupperna och aktivitetsgrupperna sina rapporter om nuvarande läge och vad som ligger i framtiden. Rapporteringen tog hela förmiddagen, därefter serverades en bra lunch i husets restaurang.


Efter lunchen blev det grupparbete med utgångspunkt från distriktsstyrelsens förslag till årsstämman angående SPF Västmanlands verksamhetsplan. Moderator för grupparbetena var Lena Olofsson från Studieförbundet Vuxenskolan.
Konferensen avslutades klockan 15,00 med att Elvy Bürger tackade deltagarna och avslutade med en liten dikt.

Text Lennart Ek

Rapport från SPF Västmanlands årsstämma 2013-04-12

Cirka hundra delegater och fyra gäster hade hörsammat inbjudan och kommit till stämman.
Leif Rörström, ordförande i SPF Surabygden höll en välkomsthälsning till deltagare och gäster och berättade lite om föreningen.


Elvy Bürger öppnade stämman, därefter genomfördes en parentation för de medlemmar som inte längre finns med oss, först med ljuständning och en tyst minut, därefter spelade Margareta Claesson Heljeberg en lugn och vacker melodi.
Kommunchef Frank Pfeiler informerade om Surahammars kommuns begivenheter, såsom MC-muséet och Stenhuset. Därefter framförde SPF Surabygdens kör, under ledning av Margareta Claesson Heljeberg, tre sånger.


Nästa punkt på programmet var "Gästerna har ordet". Sonja Åhneman från SPF Förbundet informerade om förbundets realiteter och visioner. Lena Olofsson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om samarbetet med SPF. Karl Björklund, SPRF och Matti Nokelainen, PRO talade om det goda förhållandet mellan de olika pensionärsföreningarna.


Därefter inledde Elvy Bürger stämmoförhandlingarna med att be stämman välja ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet. Det blev i tur och ordning Lennart Waara, Leif Rörström och Barbro Eriksson som valdes. Förhandlingarna genomfördes enligt den fördragningslista som delegaterna hade fått sig tillsända i förväg.
Stämman antog ett stämmouttalande om att på olika sätt bekämpa åldersdiskriminering, (ålderism). Uttalandet ska skickas till SPF:s förbund, media och riksdag. SPF Herrevads tillägg ska skickas till finansmarknadsminister Peter Norman.

Vid valet av styrelseledamöter till distriktsstyrelsen invaldes två nya, Jovanka Olofsson och Lennart Ek. Förhandlingarna avslutades med avtackning och vackra blommor, dels till avgående vice ordförande Börje Österberg, dels till de medverkande i det tillfälliga presidiet. Stefan Fosseus, avgående kassör, avtackas vid ett senare tillfälle. Distriktets 8000:e medlem, Gertrud Smede blev hyllad med blommor och en SPF-nål. Till SPF Surabygden överlämnade ordförande SPF:s bordstandar.


Elvy Bürger, som blev omvald som ordförande för SPF Västmanland, tackade för stämmans förtroende och avslutade mötet.
Delegaterna intog sedan en god lunch, därefter var det fritt fram att besöka Surahammars sevärdheter.

Text Lennart Ek

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 05 november 2016