Hänt under 2012

Uppdaterades: 05 november 2016

Rapport från kunskapstävlingen Hjärnkollen, Kurs marknadsföring och rekrytering, Utbildning ordförande och viceordförande, distriktets kulturdag

SPF:s Kunskapstävling, Hjärnkoll, 2012

Rapport
SPF Förbundet har initierat ett nytt SPF-mästerskap. Mästerskapet startade år 2011med 8 deltagande distrikt. Distrikt Västmanland var inte representerad 2011 men förhoppningen var att vi detta år skulle ha ett lag med i finalen.


Inbjudan gick ut till Västmanlands samtliga SPF föreningar, den 29 maj, 2012. Varje förening skulle ta ut tre deltagare till ett lag, genom egen individuell frågetävling eller genom frivillig anmälan.


När anmälningstiden gick ut hade 7 föreningar anmält lag. Det var SPF Herrevad, SPF Köpingsorten, SPF Hamre, SPF Klubb 65, SPF Surabygden, SPF Sala och SPF 666 .
Kvartsfinalerna ordnades i Köping och Sala och Semifinal och final i Köping.


De tävlande fick vid samtliga "finaler" svara på 16 frågor. Tävlingen bröts efter 16 minuter och svaren hämtades upp av en kontrollant och rättades.
Fyra lag möttes i distriktsfinalen där det segrande laget var SPF Sala.


Deltagarna och lagledaren gratulerades med var sin röd ros och dessutom fick de äran att representera distrikt SPF Västmanland i riksfinalen, som gick av stapeln på Viking Line, Cinderella den 6 - 7 november.


Till riksfinalen var hela 18 distrikt anmälda, och det var en verkligt trevlig upplevelse, såväl för de tävlande, som för publiken. Eftersom frågorna lästes upp och visades på skärm, så kunde publiken om de själva ville, försöka lösa de kluriga frågorna. Det nappade de flesta på. Trots att publiken var tvungna att vara helt tysta under tävlingens gång var stämningen på topp. Det såg de duktiga hejarklackarna till, som skrek sina hejarramsor mellan frågorna.


Tävlingen slutade med en fjärdeplats för distrikt Västmanland, med laget från Sala, bestående av Gun-Britt Erikson, Martti Kirotar och Karin Silverhult. Det var en strålande insats för frågorna var långtifrån lätta. Under tävlingen hade laget svarat på 42 frågor som var indelade i följande ämnen;

Världen, Kropp och själ, Naturvetenskap och teknik, Då och nu,  Litteratur, Ord & kuriosa, Idrott, Lek & spel, Scen, Musik och konst

Efter tävlingens slut uttryckte de tävlande, att det varit mycket roligt att vara med och de hoppades att distriktet skulle fortsätta delta i tävlingen "Hjärnkoll" och att det skulle bli fler deltagande föreningar från Västmanland nästa år. Det hoppas naturligtvis vi i SPF Distrikt Västmanland också.
Birgith Ericson,
tävlingsledare

Rapport från kurs 2012-09-11 i Marknadsföring och rekrytering.

Plats Folkets Hus i Hallstahammar.


Programenligt startade kursen kl 9.30 efter samling och morgonfikat. 15 deltagare på plats. Tyvärr saknades deltagare från SPF Aktiv, SPF Köpingshus , SPF 666, SPF Tomas, SPF Stor-Tärna och SPF Engelbrekt.

Sven-Erik Alfredsson, Köping, som var inbjuden att lära kursdeltagarna en del om marknadsföring var som alltid i toppform och gav oss flera goda idéer och tips, som vi kan dra nytta av i våra egna föreningar. T ex. vid mässor och jippon där vi som SPF:are deltar med monterplats med bord bör/skall vi inte vara mer än 3 personer åt gången.

Tips: bjud på någon läskedryck i plastmugg men inte varken mer eller mindre än 7 cl. Besökarna delar erfarenhetsmässigt upp denna mängd i två klunkar och då hinner vi prata lite mer med "gästen" om vad SPF kan betyda för henne/honom. Bär SPF-västar( finns på distriktskansliet)eller åtminstone SPF-kepsar. Var glad och stolt SPF:are!


Alla deltagarna framhöll att det som lockar nya medlemmar är gemenskap, utflykter, resor, studiecirklar, aktiviteter som boule, bowling, kortspel och inte minst medlemsmötena med underhållning (musik, sång, föredrag).


Men vi måste tänka framåt! Driva frågor i SPF:s namn. Exempelvis pensionsfrågor, hemtjänst, sjukvård, trafik, kontantbetalningar/uttag på bank, telefonkommunikationsproblem med "tryck 1, tryck 2, tryck 5" osv. Detta är svårt för många äldre. Skriv insändare, skriv till politikerna och underteckna med SPF. Vi skall "tuffa till oss", höras och bli synliga som SPF:are. Ingen lägger märke till den tysta.


Vi fick arbeta enskilt och i grupper. En uppgift i grupp var att med utgång från en cirkel sätta dit kronblad med text. Det skulle bli en blomma, typ prästkrage. På den övre halvan av blomman skrev vi i kronbladen de verksamhetsmässiga aktiviteterna i våra SPF-föreningar t ex kurser, studiecirklar, bridge, boule, resor osv.

Massor med kronblad blev det. På den undre halvan skrev vi i kronbladen de ideologiska aktiviteter vi har och bör ha i våra SPF-föreningar. Där stod t ex väntjänst, sjukvårdsfrågor, pensioner, telefonfrågor, bankfrågor, KPR osv. Det blev inte så många kronblad på den undre halvan av vår blomma men ack så viktiga. Det var en mycket intressant övning.


Efter lunch fortsatte S-E Alfredsson ca 45 minuter med sin kurs. Därefter skulle vi ha haft praktisk tillämpning , övning på Hammartorget I Hallstahammar, men eftersom flera av "hallstadeltagarna" var upptagna av andra övningar på eftermiddagen så hade vi som var kvar praktiska övningar i kurslokalen. Det fungerade bra. Alla skärpte sig lite extra inför sina motspelare, kurskamraterna.


Fortsättning på "Projektet"? Jo så här blir det: från styrelsens värvargrupp kommer en representant att tillsammans med en deltagare från värvarteamet (från hörnen i distriktet SPF Västmanland) resa runt till alla SPF-föreningarna och träffa styrelserna och då förmedla våra nya kunskaper och förhoppningsvis kunna ha en praktisk övning ute på "stan".


Vi gjorde en sammanfattning av dagen innan vi skiljdes. Entydigt: mycket bra "träff". S-E Alfredsson fick högt betyg , flera goda tips och idéer, stämningen var mycket bra.
Rapporten skriven av Börje Holgersson, Marknads-och rekryteringsanvarig i SPF Västmanland

Utbildningsdag 2012-09-04

SPF Västmanlands ordförande och v ordförande samt distriktstyrelen ägnade 4 september åt att under SV:s Lena Olofssons ledning arbeta med "SPF seglar mot förnyelse". En trivsam dag med många nya infallsvinklar.

Distriktets kulturdag

Torsdagen den 7 juni firade vi distriktets kulturdag. Vi firade tillsammans med SPF Tomas som firade sitt 30-årsjubileum. Platsen var Kolbäcks Folkets Park. Cirka 200 personer deltog i firandet.
Det sammanlagda firandet blev en lyckad tillställning som började med en delikat lunch.


Distriktsordförande Elvy Bürger framförde distriktets gratulationer till SPF Tomas och överlämnade bevis på gåva. Uppvaktade gjorde också SPF-föreningarna i Västerås genom Kjell Österlund, Sven-Olof Carlsson och Hans Lindwall, Studieförbundet Vuxenskolan genom Lena Olofsson och den lokala SPF-föreningen, SPF Herrevad, genom Marie Westling. SPF Surabygden fick diplom som trea i sin storleksklass i förbundets rikstävling i nyrekrytering.
Efter lunchen fick vi en snabb och medryckande underhållning av Daniel Yngwe.

Samtidigt som dansen tråddes till Jonnys orkester engagerades många i en omväxlande tipspromenad. Bästa resultat, 11 rätt av 12 möjliga, fick Karin Lehrberg, SPF Tomas.

Ett stort tack till Solveig Nilsson och Birgitta Lindal som organiserat firandet. Daniel Yngwe

Text: Stefan Fosseus. 

SPF Västmanlands 42.a distriktsstämma 2012-03-30

Stämman hölls i Kolbäck med SPF Herrevad som värdar. Ett hundratal valda ombud samt några speciellt inbjudna deltog i stämman. Mötet började informellt med kaffe och smörgås för samtliga deltagare. Rolf Carvenius stod för musikunderhållningen under kaffet.


Alla hälsades välkomna av ordförande i SPF Herrevad, Marie Westling, därefter öppnade distriktsordförande Elvy Bürger mötet. Under parentation, för under 2011 avlidna medlemmar, spelade Rolf Carvenius.


Elvy Bürger öppnade stämman

Därefter berättade Nils-Gunnar Karlsson om slaget vid Herrevads bro. Ett intressant bildspel och en spännande berättelse som uppskattades av deltagarna.

Nästa punkt var "Gästerna har ordet" där Ulla Berndtsson från PRO talade väl om samarbetet mellan de olika pensionärssammanslutningarna och Lena Olofsson från Studieförbundet Vuxenskolan kom in på det stöd som föreningarna erbjuds i studieverksamhet och kulturaktiviteter.
Lena Olofsson
Vuxenskolan

SPF förbundets representant, kanslichef Stickan Karlsson berättade dels om sig själv, dels om arbetet på kansliet. Vi fick veta lite om förbundets mål och inriktning samt om kommande konferenser.

Stickan Karlsson
Enligt programmet öppnades därefter stämman. Stämmopresidiet valdes enligt valberedningens förslag och bestod av Nils-Gunnar Karlsson, ordförande, Barbro Eriksson, sekreterare, samt Marie Westling, vice ordförande. Därefter skedde stämmoförhandlingar efter framlagt förslag till föredragningslista. En del diskussioner uppstod under mötets gång, dock inga allvarligare än att presidiet kunde hantera dessa. Val av ledamöter till ny styrelse och övriga befattningar gjordes i stort sett efter valberedningens förslag. Det uppstod dock ett litet problem när valberedningen skulle väljas. P.g.a. detta saknas en ledamot i valberedningen från Västeråsområdet. Detta ska lösas på nästa fyrföreningsmöte.
Presidiet för stämmoförhandlingarna

Stämmoförhandlingarna avslutades och Elvy Bürger avtackade, tre avgående styrelseledamöter, Inga-Lise Bylund, Gunnar Falck och Ulla-Britt Ibohm, samt två avgående ledamöter i valberedningen, Olle Bergkvist och Bertil Hjelm, för väl genomfört arbete. Även Lennart Ek och Leena Eklund fick blommor med tack för värdefulla insatser under året.

Solveig Nilsson framförde inbjudan från SPF Tomas att fira distriktets kulturdag tillsammans med föreningens 30-årsjubileum den 7 juni 2012 på Folkets Park i Kolbäck. Program kommer att skickas ut.
Vi avslutade mötet i Kolbäck med en god lunch på Linnéagården.
Stämmodeltagarna var på eftermiddagen inbjudna till Kanalmässan i Hallstahammar. I SPF:s monter fanns ett lotteri. Pristagare blev:
1.a pris, Lyxkryssning till Mariehamn med Birka Paradise, Lars Westling, SPF Herrevad
2.a pris, Kryssning till Mariehamn, Åbo eller Helsingfors med Viking Line, Anita Tångring, SPF 666
text: Lennart Ek

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 05 november 2016