Aktivitetsgrupp Bridge

Uppdaterades: 29 maj 2018

Aktivitetskommittén Bridge har följande medlemmar

Styrelsen Sten Johansson  0589-40360 SPF Aktiv Arboga
Sala Bengt Fredriksson 0224-140 68 SPF Sala
Västerås Maija Skareen 021-804817 SPF Hamre
SHH Tomas Lindgren 0220-40877 SPF Herrevad
KAK Rigmor Stridsberg 0589-10114 SPF Arboga
Bergslagen Leif Ivarsson 070-5921862 SPF Liljan

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 29 maj 2018