Stoppa intagningsstopp på Björnaborg

  • 14 november 2019

SPF Fyrklövern protesterar mot intagningsstoppet på Äldreboendet Björnaborg

BJÖRNABORG - Svek!?

Skrivelse till Örnsköldsviks kommun omsorgsnämnden, Kommunalråden samt ÖA order är fritt.

För ca två månader sedan gjordes en uppgörelse mellan äldreboende gruppen inom Bygdsam GideälvdaL, privat entreprenör fr Björna, välfärdsförvaltningens förvaltningschef och omsorgsnämndens ordförande, att beslutet att ev. lägga ned den äldre delen på Björnaborg skulle skjutas på fram till årsskiftet 2019 - 2020. Skälet: Den privata aktören/entreprenören skulle få tid på sig att komma med ett mer detaljerat förslag på hur dels den gamla delen skulle kunna ev. utnyttjas som ett trygghetsbeonde och dels ett nybygge för ca. 20 platser av ett äldreboende i anslutning till befintliga byggnader. Kommunen skulle efter detta bli hyresgäst i anläggningen.
Förvaltningschefen sa också vid det mötet att "skulle arbetsmiljöverket titta på den gamla delen skulle de kräva stängning på engång." Vid kontroll hos arbetsmiljöverket blev svaret "vi har ingen anledning att stänga om inte personalen far illa på något vis". Vad vi förstått är inte så fallet, personalen "far inte illa".
Vid kontroll med IVO om dom skulle se anledning att stänga avdelningarna i den gamla delen p g a att bostadsrummen saknar dusch blev svaret nej. Dom har inte tagit något generellt ställningstagande på att det var skäl för stängning. Ett ställningstagande från IVO:s sida för att förorda en stängning baseras på helheten.
Nu kommer propåer om att den personal som idag tjänstgör på den äldre delen ska söka sig till andra delar inom kommunen.
Intagningsstopp gäller på den gamla delen och boende får möjlighet att söka sig till andra boenden inom kommunen.
Att i det här läget tömma den gamla delen utan att åtminstone planera för ett ersättningsboende verkar väldigt ologiskt. Det naturliga är väl att man bygger ett nytt med de ca 20 platser man planerat för i det förslag som äldreboendegruppen inom Bygdsam förslagit och att sedan gör om den gamla delen till ett trygghetsbeonde.
Att dessutom i det här läget uppmana personal att söka sig från Björnaborg, det ger en stark misstanke om att uppskovet med beslut att lägga ned den gamla delen är ett spel för galleriet. Man får intrycket att man redan bestämt sig för en nedläggning av den gamla del en av Björnaborg.
Det naturliga är väl att personal och boende blir kvar till dess man har bestämt sig om äldreboendegruppens förslag är ett alternativ.
Kommunen behöver fler äldreboenden framöver, om detta råder väl ingen åsiktsskillnad, det är väl bara fråga om när och var.
Så välfärdsförvaltningschef och omsorgsnämnd stoppa besluten:
-att personal ska söka sig från Björnaborg
-att intagningsstopp till den gamla delen stoppas

Gör om gör rätt.
SPF Seniorerna Fyrklövern
Getingstabodum 2019-11-05
Gm Bengt Strandberg
Tel 070-6355524

Publicerades: 14 november 2019 Uppdaterades: 14 november 2019